تعویض و یا مرجوع محصولات

تعویض و یا مرجوع محصولات

اطلاعات هر محصول وب ‌سایت فروشگاه اینترنتی سام الکترونیک ، صرفاً برای اطلاع‌رسانی است و جنبه مشاوره ندارد.

کلیه محصولات پیش از ارسال آزمایش می شود.
درصورت عدم آگاهی، اطلاع و ناتوانی مشتری در استفاده از محصولات و یا ایجاد خسارت نسبت به خود یا محصول، تمامی مسئولیت های آن بر عهده مشتری است و  فروشگاه اینترنتی سام الکترونیک ، در این خصوص هیچگونه تعهدی نخواهد داشت.
 توصیه می شود قبل از سفارش دادن محصول، از انتخاب خود از لحاظ  کاربرد و روش نصب آگاهی کسب کنید (در سایت مشخصات و اطلاعات نصب و کارکرد گزاشته شده) ، مشاوره نمایید و نسبت به خرید خود اطمینان کامل حاصل نماید ، چراکه بعد از تکمیل خرید و ارسال سفارش برای مشتری، تعویض و یا مرجوع نمی شود.